دين مبين اسلام، با توجه به آيات تكوينى خداوند در پهنه طبيعت و آيات تشريعى موجود در قرآن كريم، بهره گيرى از پوشش هاى رنگى را جز در موارد ذيل مجاز دانسته است: 

۱- پوشش هاى رنگينى كه شعار و علامت دشمنان اسلام است. استفاده از اين پوشش ها تا وقتى كه ويژگى اين گروه است، مجاز نيست.(۱)

2- پوشش هاى رنگينى كه موجب انگشت نما شدن فرد در نزد ديگران مى شود (لباس شهرت)

3- پوشش هاى رنگينى كه اثر روحى نامطلوبى بر انسان يا اعمال عبادى او مى گذارد.(2)

4- پوشش هاى رنگينى كه برخلاف شؤونات اجتماعى اسلام و عرف مذهبى است. امام صادق(ع) خطاب به عبيد بن زياد فرمود: اياك ان تزينّ إلاّ فى أحسن زيّ قومك؛(3) «خود را تزيين مكن مگر مثل قوم خود.» و نيز فرمود: خير لباس كل زمان، لباس اهله؛ «بهترين پوشش هر عصرى لباس مردم همان زمان است.»(4)

5- پوشش هاى رنگين زن در عده وفات شوهر.

6- پوشش هاى رنگين و جذاب زن و مرد براى نامحرمان.

7- پوشش هاى رنگين مخصوص زنان از سوى مردان و بالعكس.(5)
پس از اشاره كلى به نمونه هايى از پوشش هاى رنگى غيرمجاز از نظر اسلام، اكنون براى آگاهى بيشتر، روايت ها و ديدگاه فقيهان دين در اين باره ـ به اجمال ـ بررسى مى گردد.

بررسى برخى پوشش هاى رنگى 

رنگ زرد 
روايت ها و فتواهاى موجود در اين مسأله را مى توان به دو بخش تقسيم كرد: 
الف. پاره اى روايت ها و سيره امامان معصوم(ع) كه مطلقا بر استفاده از پوشش هاى زردرنگ دلالت دارند و نسبت به استفاده از چنين پوششى در زمان يا مكانى خاص ساكت اند. امام باقر(ع) فرمود: «ما لباس هاى زرد و گلگون مى پوشيم.»(6) ابى الجارود گويد: امام باقر(ع) لباس زردرنگ مى پوشيد.(7) در روايت ديگرى آمده است كه امام كاظم(ع) هنگامى كه پدر گرامى اش زنده بود، لباس زرد به تن داشت.(8) در حديثى از حفص نقل شده كه گفت: ديدم امام صادق(ع) در ميان قبر و منبر پيامبر(ص) مشغول نماز بود و لباس زرد به تن داشت.(9)

منبع : حقیقت پنهان |پوشش هاى رنگى از منظر دين
برچسب ها : پوشش ,لباس ,امام ,روايت ,رنگينى ,رنگى ,امام باقر ,امام صادق